Ledare och funktionärer

Här du kontaktuppgifter till ledare och funktionärer i vår kår.

Foto saknas

Lennart Ledare

Scoutledare
E-post: info@scouterna.se
Telefon:
08-568 432 00

Lennart är en testperson.